Antalya Elmalı Müzesi

4.9 5
Now Close

Müzemiz 28.04.2011 tarih ve 27918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/ 1655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığımız taşra teşkilatına bağlı ayrı bir Müdürlüğe dönüştürülen Müzemiz 13.06.2011 tarihinde ziyarete açılmıştır. Elmalı ve Korkuteli İlçeleri ise sorumluluk alanı olarak belirlenmiştir.

Elmalı Merkez İplik Pazarı Mahallesi, 194 ada 1 parselde bulunan iki katlı merkezi plana sahip Eski Hükümet konağı restore edilerek Müze binasına dönüştürülmüştür.

Müze binasının giriş katında idare bölümü ve girişin sol yanındaki I Nolu salonda yer alan 8 vitrindeki sergileme geç kalkolitik döneme ait Bağbaşı eserleri ile başlatılmış, Karataş Semahöyük’ün ilk tunç dönemi eserleri ile devam ettirilmiştir. Yine aynı katta aynı dönemlere ait mezar ve depolama kaplarından seçilmiş örnekler sergilenmektedir.3 nolu salonda Karataş Semahöyük mezarlık alanında bulunmuş olan 3 adet küp mezarın özgün konumlarında sergilenmiştir. I. Katın sağ yanında 1 nolu teşhir salonunda Hacımusalar Höyük ve Karaçakır kazılarında bulunan eserler teşhir edilmiştir. Diğer vitrinlerde Karaburun1, Kızılbel ve Bayındır Tümülüs kazılarında elde edilen buluntular sergilenmekte, 3 nolu salonda Likya Şehir sikkeleri, Roma imparatorluk sikkeleri sergilenmekte I. Katın sol yanında 5 nolu salonda İ.Ö 5. yüzyıl Elmalı definesine ait imitasyon örnekler sergilenmektedir.6 Salonda Roma Bizans dönemine ait adak stelleri lahit ve heykel parçaları günlük kullanıma ait kaplar takı ve tıbbi aletlerden seçilmiş örnekler sergilenmektedir. 7 Salonda Elmalı çevresinde bulunmuş Roma Bizans Dönemine ait mimari parçalar sergilenmektedir. 1.Katın 4 ve 8 no lu salonlarında kendi orijinal ölçülerinde rekonstrüksiyonu yapılmış olan Karaburun ve Kızılbel mezar odaları duvarlarının renkli resimleri ile ziyaretçilere sunulmaktadır.

Arka bahçe açık teşhir alanı olarak kullanılmış burada da Helenistik, Roma, Bizans dönemi ait mezar stelleri, sütun parçaları, mimari elemanlar sergilenmektedir. Binanın bodrum katı eser deposu olarak kullanılmaktadır.

WC

Summer (04/04/2022 - 30/09/2022)
08:30-20:00 Saturday 08:30-20:00 Sunday 08:30-20:00
Box Office Closed 20:00
Winter (30/09/2022 - 31/03/2022)
08:30-17:30 Saturday 08:30-17:30 Sunday 08:30-17:30
Box Office Closed 17:30

Antalya Elmalı Müzesi İplik Pazarı Mah. Hükümet Cad. No:89 Elmalı / ANTALYA
elmalimuzesi@gmail.com
+90 (242) 618-4442
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login