Aydın Didim Apollon Tapınağı

4.5 5
Now Close

Antik dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden biri olan Didyma Apollon Tapınağı, Aydın İli,  Didim ilçesi kent merkezinde  yer almaktadır. İyon’ya kent devletlerini oluşturan Efes, Priene gibi önemli kentlerin kehanet merkezliğini yapan Apollon Tapınağı’nın asıl bağlı olduğu Miletos Antik Kenti’nin kutsal alanıydı. Didyma aslında bir antik kent değil, kutsal bir mahaldir. Didyma ile ilgili ilk yazılı kaynak Herodot’tur. Heredot’un da dediği gibi; Büyük İskender’in Miletos’u almasıyla, tapınak yönetimini Miletos kentine veren Büyük İskender, bu davranışından ötürü yöre halkı tarafından Zeus’un oğlu olarak ilan edilmiştir. İskeder’in yardımlarıyla da tapınak bugünkü halini almıştır.

Tapınağın bugünkü halinden biraz bahsedecek olursak,  dört yanından basamaklarla çıkılan bir platform üzerinde çift sıra oturtulmuş 124 sütunla çevrelenmiştir. Tapınak M.Ö 494’te, Miletos’a saldıran Pers ordusu tarafından tahrip edilmiştir. Yeniden yapımı ise Büyük İskender’in bölgeyi Pers hakimiyetinden kurtarmasıyla başlar. İnşası M.S. 2. yüzyıl ortalarına dek süren görkemli tapınak, tam olarak bitirilememiştir. Yeniden inşasında bugünkü formunu alan tapınağın boyutları yaklaşık 109 x 51 metredir. Yapının ortasında bulunan, zamanında yalnızca rahip ve kâhinlerin girebildikleri 53 x 21 m. boyutlarındaki “Sella Kutsal Alanı”, günümüzde konser ve sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. Didim’in sembollerinden biri haline gelen  meşhur Medusa figürü  tapınak  bahçesinin girişinde yer almaktadır.

Summer
19:57-19:57 Saturday 19:57-19:57 Sunday 19:57-19:57
Box Office Closed 19:57
Winter
19:57-19:57 Saturday 19:57-19:57 Sunday 19:57-19:57
Box Office Closed 19:57

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) 25.00TL
Get Ticket

Aydın Didim Apollon Tapınağı Hisar, Özgürlük Cd. Özgürlük Cad., 09270 Didim/Aydın
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login