Bursa Arkeoloji Müzesi

4.6 5
Now Close

Bursa Arkeoloji Müzesi

Bursa Arkeoloji Müzesi’nde Orta Miyosen Dönemden Doğu Roma Dönemi sonlarına kadar Bursa ve çevresinde yapılan kazılarda ve araştırmalarda bulunmuş eserler ile, satın alma, bağış, müsadere ve devir yoluyla Müzemiz koleksiyonuna kazandırılmış olan eserler sergilenmektedir.

MÜZE SALONLARI:

Salon I (Miyosen Dönem - Frig Krallığı): Mustafa Kemal Paşa ilçesi sınırlarında Orta Miyosen Dönemine ait Paşalar Fosil Yatağı buluntuları, Orta Paleolitik Çağa tarihlenen Şahinkaya mağarası buluntuları,  Bursa ve çevresinde yapılan kazı çalışmalarında özellikle Aktopraklık Höyük kazılarında ele geçen Neolitik Çağdan Kalkolitik Çağa kadar eserler, Tunç Çağı eserleri ile Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Hitit Uygarlığı, Transkafkas Kültürü, Urartu Krallığı,  Phyrg Krallığı ve Protogeometrik Döneme ait eserler sergilenmektedir. Ayrıca Aktopraklık Höyük kazılarında açığa çıkarılan 30 yaşlarında bir kadına ait iskelet, mezar buluntuları ile masa vitrininde sergilenmektedir. Yine aynı salonda Aktopraklık Höyüğün bir maketi bulunmaktadır. Salonda mevcut 6 adet niş vitrininde ise ait olduğu dönemlerin sembolü haline gelmiş eserler sergilenmiştir.  

Taş Eserler Salonu: Müzemiz koleksiyonundaki mermer ve taş eserler ile Mustafakemalpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Miletepolis Antik Kenti’nde bulunan Roma Döenmine ait bronz Apollon Heykeli ile bronz Athena Büstü; mermer portrelerin çevrelediği megara planlı odacıkta sergilenmektedir.  Mezar Stelleri, heykeller, lahit parçaları, ostatekler ve frizler sergilenen eser gruplarındandır.

Salon II (Arkaik Çağ- Doğu Roma (Bizans)Dönemi): Bu salonda öncelikle Bursa ve çevresi olmak üzere Arkaik Çağdan Doğu Roma Dönemi sonuna kadar müzemiz koleksiyonunda yer alan eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Özellikte Antandros Antik Kenti Arkaik ve Klasik Çağ buluntuları, Miletopolis Antik Kenti kazı buluntuları, Ahmetler Nekropolü ve Bursa Tümülüsü Hellenistik Dönem buluntuları kronolojik olarak vitrinlerde teshir edilmiştir. Ayrıca Roma Dönemi cam eserleri ile yağ kandilleri de bu salonda sergilenmektedir. Madeni eserler, mühürler, süs eşyaları, oyuncaklar, tıbbi aletler masa vitrinlerinde sergilenen eserler arasındadır. Aynı salonda yer alan asma katta ise sikke bölümü bulunmaktadır.

Üç Pınar Tümülüsü Araba Buluntuları Salonu: 1988 Yılında Bursa ve Balıkesir Müzesi ortaklığıyla gerçekleştirilen kurtarma kazısında ortaya çıkan MÖ 6.yüzyıla tarihlenen Akhamenidler Dönemine ait Tümülüs aslına uygun rekonstrüksüyonu yapılarak içindeki buluntularla birlikte sergilenmektedir. Tekerlek parçaları ve at koşum takımlarından oluşan buluntular mezar odasının girişi önünde insitu halde bulunmuştur. Buluntulardan yola çıkılarak yapılmış olan o döneme ait bir savaş arabası rekonstrüksüyonu ve Greko-Pers stilde yapılmış MÖ.545-333 tarihleri arasında tüm Anadolu’ya yayılan, Daskyleion’da Satraplık Merkezinde bulunan Pers Egemenliği Dönemine ait, ikisi mülaj olan toplam üç adet mezar steli yine bu salonda sergilenmektedir.   

WC
Otopark

Summer
08:00-17:00 Saturday 08:00-17:00 Sunday 08:00-17:00
Box Office Closed 16:45
Winter
08:00-17:00 Saturday 08:00-17:00 Sunday 08:00-17:00
Box Office Closed 16:45

Bursa Arkeoloji Müzesi Müze Müdürlüğü Gaziakdemir Mah. Çekirge Cad. No:4/11 Kültürpark içi 16050 Osmangazi/BURSA
bursamuzesi@ktb.gov.tr
+90 (224) 234-4918
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login