Çanakkale Alexandria Troas Örenyeri

3.6 5
Now Close

Çanakkale Alexandria Troas Ören Yeri

Alexandria Troas Antik Kenti, Ezine İlçesi, Dalyan Köyü sınırları içerisinde Kestanbolluk mevkiindedir. MÖ 310 yılında Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos Monophtalmos tarafından “Antigoia” kenti olarak kurulmuş ve Büyük İskender’in ölümünden sonra Lysmimakhos tarafından Troas’daki İskender’in kenti anlamına gelen “Aleksandria Troas” olarak ismi değişir.

Alexandria Troas Kentinde Roma İmparatoru Hadrianus (MS 117–138) Dönemine gelindiğinde, imar faaliyetleri yeniden yoğunlaşmıştır. Bu dönemde bir Roma politikası olarak Anadolu’da birçok kente para yardımı yapılmış ve imar faaliyetleri hızlandırılmıştır. Colonia Augusta Troas'ın ikinci koruyucusu da İmparator Hadrianus’tur. MS 132 yılına tarihlenen ve Atina'daki Hadrianus Gymnasionunda ele geçen bir yazıtta, Alexandria Troaslılar, İmparator Hadrianus’u kendi kolonilerinin onarıcısı olarak onurlandırırlar. Bu dönemde, maliyetleri yüksek sayılabilecek olan su kemerleri ve Herodes Attikus Hamamının yaptırıldığı bilinmektedir.

Kent tamamen planlanarak kurulmuş tapınakları, küçük hamamı, stadyumu, çeşmesi, taş döşeli caddesi, tiyatrosu ve suyolu ve limanı ile önemli bir yerleşimdir. Kent içinde günümüze kadar ayakta kalmış yapılardan biri de “Herodes Atticus Gymnasiumu”dur. Anadolu’nun en büyük gymnasyumlarından biri olması ile önemlidir.

Alexandria Troas, Hristiyanlık Döneminde de önemini korumuş, özellikle Erken Hristiyanlık Merkezlerinden biri olmuştur. MS 50’li yıllarda Aziz Paulus’un misyonerlikleri sırasında Alexandria Troas’ı ziyaret ettiği ve deniz yolculuğuna buradan çıkarak Makedonia’ya gittiği bilinmektedir. Aziz Paulus, Alexandria Troas’ta yedi gün kalarak bu süre içerisinde Hristiyanlığı halka anlatmış ve kendine taraftar toplamıştır. Bu açıdan kentin Hristiyanlar için hac merkezi olma özelliği de bulunmaktadır. Kentte MS. IV. ve V. yüzyılda yaşamış üç yerel piskoposun adı kayıtlarda geçmektedir.

Kent çizilen planına göre 390 hektarlık bir alanı kaplar ve 8 km uzunluğunda sur duvarları izlenebilmiştir. Yapılan çalışmalarda Alexandria Troas Antik Kenti’nin Anadolu’nun en büyük kentlerinden biri olduğu görülmüştür. Kazı çalışmaları halen Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan ÖZTEPE başkanlığında sürdürülmektedir.

Ziyaret Saatleri Yaz Sezonunda (1 Nisan ile 1 Ekim arasında) 08:30-20:00** Gişe Kapanışı 19:30

Summer (01/04/2024 - 01/10/2024)
08:30-20:00 Saturday 08:30-20:00 Sunday 08:30-20:00
Box Office Closed 19:30
Winter (01/10/2024 - 01/04/2025)
08:30-17:30 Saturday 08:30-17:30 Sunday 08:30-17:30
Box Office Closed 17:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

Çanakkale Alexandria Troas Örenyeri Dalyan Köyü - Ezine/Çanakkale
canakkalemuzesi@kultur.gov.tr
+90 (286) 217-6740
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login