Gaziantep Yesemek Örenyeri

5 5
Now Close

Yesemek MÖ II. binin dördüncü çeyreği ile MÖ 8. yüzyıl arasında, yakın doğunun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesiydi. İslâhiye ilçesinin 22 km güneydoğusunda bulunan Yesemek Köyünün Karatepe sırtlarında yer almaktadır. Yerli halk Hurrilerin çalıştığı atölye, bölgenin Hitit hâkimiyeti altına girdiği, MÖ 1375-1335 yılları arasında, İmparator 1. Şuppiluliuma zamanında işletmeye açılmıştır. Bir ara faaliyeti zayıflayan atölyede, Geç Hitit Krallıkları zamanında çalışmalar tekrar yoğunlaşmıştır.

Yeni Dönem’de özellikle, Hitit, Suriye, Arami ve Asur sanat unsurları ağırlık kazanmıştır. Oryantalizm adıyla anılan bu üslup, batıda gelişmeye başlayan Ege Kültürlerini etkileyerek Yunan sanatının çekirdeğini oluşturmuştur. MÖ VIII. yüzyılın son çeyreğinde Asurlularca, faaliyetine son verildiği ve ustalarının Asur’a götürüldüğü bilinen atölyede, her şey olduğu gibi kalmış ve 1890 yılına kadar zaman donmuş gibidir. 300’ün üzerindeki yontu taslağının toprak altından çıkarılıp belli bir düzende sergilendiği Açık Hava Müzesi’nde taslakların büyük çoğunluğunu kapı aslanları oluşturmaktadır. Sfenksler, kapı aslanları, oturan aslanlar, kanatlı aslanlar, Amanos Dağlarını temsil eden Dağ Tanrısı kabartmaları, savaş sahnesi kabartmaları ve mimari parçaların kendi doğal ortamlarında sergilendiği alan, Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi yapılarak Açık Hava Müzesi haline getirilmiştir.

Sonuç olarak büyük bir organizasyonla işletildiği anlaşılan Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, taşların ocaktan kesilmesi, yontu taslaklarının hazırlanması ve tamamlanmasına kadar ki evrelerin teker teker örnekleriyle görülebileceği dünyada başka bir benzeri olmayan bir heykel okulu niteliğindedir. O Dönemde bu büyüklükte bir sahayı kaplayan atölyeye ve atölyede meslek icra eden heykeltıraş sayısına, günümüzde meydana gelen teknolojik ve sanatsal gelişmeye rağmen ulaşmak mümkün olamamıştır. Bu durum o Dönem’de burada yaşayan insan topluluklarının sanata verdikleri önemin büyüklüğünü göstermektedir.

WC

Summer
08:30-19:00 Saturday 08:30-19:00 Sunday 16:31-16:31
Box Office Closed 16:31
Winter
08:00-17:00 Saturday 08:00-17:00 Sunday 08:00-17:00
Box Office Closed 17:00

Gaziantep Yesemek Örenyeri Yesemek Açık Hava Müzesi Yesemek Köyü İslahiye/GAZİANTEP
gaziantepmuzesi@kultur.gov.tr
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login