İzmir Efes Örenyeri

4.3 5
Now Close

Efes’in Tarihi

Efes kentinin ilk kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına, kadar inmektedir. Son yıllarda yapılan araştırma ve kazılarda Efes çevresindeki höyükler ve kalenin bulunduğu Ayasuluk Tepesi’nde Tunç çağları ve Hittitlere ait yerleşimler saptanmıştır. Hititler Döneminde kentin adı Apasas'tır. M.Ö. 1050 yıllarında Yunanistan'dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, M.Ö. 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır. Buradaki Efes ise, Büyük İskender'in generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö. 300 yıllarında kurulmuştur. Hellenistik ve Roma dönemlerinde en görkemli zamanlarını yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200.000 kişilik nüfusa sahipti.

Hadrianus Tapınağı

İmparator Hadrianus adına, M.S. 118-138 yıllarında P. Quintilis tarafından anıt tapınak olarak Varius Hamamı kompleksi içine, Kuretler Caddesi’ne dönük inşa ettirilmiştir. Korinth düzenlidir. Alınlığında Şehir ve Şans Tanrıçası Tike’nin kabartması yer alır. Efes'in kuruluş efsanesinin işlendiği frizlerin orijinalleri Efes Müzesi’nde sergilenmektedir. Sütunların önündeki yazılı heykel kaideleri Dioklotian, Maksimian, Constantius Cholorus ve Galerius’un bronz heykellerine aittir.

Yamaç Evler

Bülbül Dağı eteklerindeki teraslar üzerine yapılmış evlerde kentin zenginleri oturuyordu. Evler açık peristil bir avlu etrafına iki katlı olarak inşa edilmiştir. İlk inşa tarihi M.S. 1. yüzyıl olarak belirlenen evler, daha sonraki yıllarda çeşitli ilave değişikliklerle şehir terk edilene kadar kullanılmıştır. Evlerin tabanları mozaikler, duvarları mermer kaplama ve fresklerle dekore edilmiştir. Evlerin içinde çeşmeler ve yerden merkezi ısıtma sistemleri bulunmaktaydı.

Kafe
Mağaza
WC

Summer (01/04/2024 - 01/10/2024)
08:00-23:00 Saturday 08:00-23:00 Sunday 08:00-23:00
Box Office Closed 23:00
Winter (01/10/2024 - 01/04/2025)
08:00-18:30 Saturday 08:00-18:30 Sunday 08:00-18:30
Box Office Closed 18:00

65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) 1410.00TL
Get Ticket

İzmir Efes Örenyeri Atatürk Mahallesi efes alt kapı sokak no:53 Efes Harabeleri, Selçuk/İzmir
efesmuzesi@ktb.gov.tr
+90 (232) 892-6010
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login