Malatya Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evi

5 5
Now Close

Malatya’nın önde gelen ailelerinin oturduğu ve yaklaşık 120 yıl önce Hacı Sait Efendi (Turfanda) ve kardeşleri tarafından yaptırılan önce iki katlı, cihannümalı, cumbalı, balkonlu bir konak ve ona bitişik aynı mimaride oluşan dört konağın bir bütün olarak inşa edildiği Beşkonaklar, Malatya’nın geleneksel sivil mimari yapılarından günümüze ulaşmış özgün örneklerdendir. Konaklar giriş katı ve üst kat olmak üzere 2 kattan oluşur. Kanatlı kapıdan hayat/taşlık denilen genellikle yazın oturulan sofaya girilir. Sofanın her iki yanındaki mekânlar mutfak-ocak yeri, kiler ve oda olarak kullanılmakta, devamında avluya geçilmektedir. Üst katta ortada bir sofa ve etrafında odalar bulunmaktadır. Malatya yöresine ait el sanatları, kumaş baskıcılığı giyim ve aksesuarları, mutfak araç ve gereçleri, aydınlatma, ölçü aletleri, ateşli ve kesici silahlar ile mühürler sergilenmektedir.

Close

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login