Mersin Narlıkuyu Mozaik Müzesi

4.9 5
Now Close

NARLIKUYU MOZAİK MÜZESİ

Silifke İlçesi, Narlıkuyu Mevkiinde yer almaktadır. Silifke’den 20 km uzaklıktadır. 1975-1976 yıllarında Roma Dönemi Hamam yapısına ait mozaik taban bir bina içine alınarak müze oluşturulmuştur.

Narlıkuyu koyu, antik çağ ve Bizans döneminde Cennet-Cehennem’e tapınma ve geziye gelenler için bir deniz kapısı olmuştur. Ortaçağ’da ismi Porto Calamie diye bilinen bu yerleşim yeri görkemli bir hamama sahipti. M.S 4. yüzyıla ait bu hamam yapısından bugün sadece su yalağı ile yıkanma bölümündeki taban mozaiği günümüze kadar gelebilmiştir. Bu mozaik müze binası olan yapı içinde korunmaktadır.

Doğu Roma İmparatorluk yönetiminde yüksek bir görev sahibi olduğu anlaşılan Poimenios, cennet obruğunun derinliklerinden geçerek Narlıkuyu’daki doğa harikası küçük körfezde denize karışan tatlı su kaynağından yararlanarak bir yunak yaptırmış; tabanını da mozaikle bezetmiştir. Siyah, beyaz ve sarı renkli taşlarla oluşturulmuş mozaikte geometrik, yöresel kuş ve çiçek motifleri ile antik dönemin baş tanrısı Zeus’ un üç kızı Aglaia, Thalia ve Euphrosine resmedilmiştir. Zeus’un bu kızları, güzelliği ile ünlü uyum tanrıçası Eurynome’den doğmuştur. Üç kız kardeş Kharites olarak anılır. Bu isim antik Yunanca’ da parlaklık, ışıltı ve güzellik anlamına gelen kharis sözcüğünden türetilmiştir. Sanatın her dalının koruyucusu ve insanlarla tanrıların esin kaynağıdırlar.

Ayrıca tanrıçaların üzerinde bir yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtta: “ Ey, dost, bu güzel hamamın suyunun saklı olan kaynağını kimin bulduğunu sorarsan, bil ki o kişi, kutsal adaları dürüst yöneten ve imparatorların da dostu olan Poimenios’tur.” ifadeleri bulunmakta ve hamamı yaptıran kişinin adını vermektedir.

WC
Otopark

Summer (01/04/2020 - 30/09/2020)
08:15-18:45 Saturday 08:15-18:45 Sunday 08:15-18:45
Box Office Closed 18:45
Winter (30/09/2020 - 01/04/2021)
08:15-16:45 Saturday 08:15-16:45 Sunday 08:15-16:45
Box Office Closed 16:45

65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) 15.00TL
Get Ticket

Mersin Narlıkuyu Mozaik Müzesi Narlıkuyu Mahallesi, Çerkez Cadde, No:2 Silifke/Mersin
silifkemuzesi@ktbgov.tr
+00 (324) 714-1019
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login