Mersin Gözne Kalesi

5 5
Now Close

Mersin’in yaklaşık 30 km kuzeyindeki Gözne Kalesi yüksek kayalıklar üzerinde yer almaktadır. Bölgeye hakim Çandır Kalesine giden stratejik yol üzerinde, Soğucak Yaylasındaki Belenkeşlik ve Ayvagediği Yaylasında bulunan Sinap kalesi ile birlikte karakol görevi görmekteydi. Orta Çağa tarihlendirilen kale iki yapıdan oluşmaktadır. Yaz kış yayla turizmine açık olan kale ve çevresi aynı zamanda piknik alanıdır.

Kaleye ait  yapıdan ilki doğuda yer almaktadır. Bu yapının biri  güneyde, üçü kuzeyde olmak üzere dört burçlu ve dikdörtgen formludur. Giriş kapısı batıdadır ve zeminden 1 m kadar yüksektedir. Sivri tonozla örtülüdür. İçi üç kemerle dört kısma ayrılmıştır. İkisi kuzey, üçü güney duvarlarda olmak üzere 5 tane ışık ve havalandırma deliği vardır.

Batıdaki yapı üç pencereli, iki kapılı, altıgen formlu kule tiplidir. Yapının üstünde güney, batı ve kuzey yanlarında olmak üzere on beş sundurma bulunmaktadır. Tavan bir kemerle ikiye bölünmüştür.

Otopark
WC

Summer (01/04/2020 - 31/10/2020)
10:00-19:00 Saturday 10:00-19:00 Sunday 10:00-19:00
Box Office Closed 18:30
Winter (31/10/2020 - 01/04/2021)
09:00-17:00 Saturday 09:00-17:00 Sunday 09:00-17:00
Box Office Closed 16:30

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) 10.00TL
Get Ticket

Mersin Gözne Kalesi Mersin İli, Toroslar İlçesi
mersinmuzesi@kultur.gov.tr
+90 (324) 231-9618
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login