Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi - Bodrum Kalesi

4.5 5
Now Close

Sualtı Arkeolojisi alanında ülkemizin tek, dünyanın ise sayılı müzelerinden olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Kalesi’nin içinde yer almaktadır. 1964 yılından beri hizmet veren Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, M.Ö. 16. yüzyıldan M.S. 16. yüzyıla uzanan zengin bir sualtı eser koleksiyonuna sahiptir. Bu eserlerin büyük bölümü, 1960 yılından itibaren ülkemiz kıyılarında gerçekleştirilen sualtı kazılarında ortaya çıkarılmıştır. Müzede, Sualtı buluntularının yanı sıra Bodrum Yarımadası tarihine ışık tutan kara buluntuları da sergilenmektedir.

Müzede yer alan Geç Tunç Çağı Batıkları Salonu, Serçelimanı Cam Batığı Salonu, Tektaş Batığı Salonu, Bozukkale Arkaik Batık Salonu ve Yassıada Batıkları Salonu, gemi batıklarından ele geçen eşsiz buluntuların yanı sıra gemi inşa teknikleri ve ait oldukları dönemlerdeki deniz ticaretine ilişkin bilgileri de ziyaretçilerle buluşturmaktadır. Geç Tunç Çağı’na tarihlenen (M.Ö. 14. yüzyıl) Uluburun Batığı, zengin buluntu çeşitliliği ve uzun mesafeli uluslararası deniz ticaretinin yapıldığı en erken dönemin sembolü olarak sualtı arkeolojisinde 20. yüzyılın en büyük keşfi olarak kabul edilmektedir. Serçelimanı Cam Batığı Sergisi’nde ise Orta Çağ'ın en önemli İslami cam üretim merkezi Suriye’den gelen en büyük cam grubu ve günümüzden bin yıl önce geri dönüşüm için toplanmış hurda camlar görülebilmektedir.

Dünyanın en büyük amphora koleksiyonlarından birine sahip olan müzenin Amphora Sergisi bölümünde, M.Ö. 16. yüzyıldan M.S. 12. yüzyıla uzanan süreçte, Akdeniz dünyasının çeşitli bölgelerinde kullanılmış olan belli başlı amphoralar sergilenmektedir.

Sualtı arkeolojisinin Bodrumlu sünger avcıları sayesinde dünyada ilk kez Türkiye’de doğuşu ve sualtı arkeolojisinin öncülerinin serüveni, Sualtı Arkeolojisi Tarihi Sergisi’nde ziyaretçilere sunulmaktadır.

Erken Tunç Çağı Nekropolleri Salonu, Müsgebi Nekropolü Salonu, Halikarnassos Doğu Nekropolü Salonu, Karialı Prenses Salonu ve Pedasa Salonu, Bodrum Yarımadası tarihine ışık tutan kara buluntularının sergilendiği salonlardır. Müsgebi Nekropolünün zengin buluntuları, ülkemiz müzeleri içinde Miken kültürüne ait en zengin koleksiyonu oluşturmaktadır. Bu salonlarda yer alan eserlerin büyük bölümü ilk kez ziyaretçilerle buluşmaktadır.

Müzede yer alan diğer ziyaret alanları Amphora Depo Sergisi, Kale Camii/Şapel, Hamam, Top Sergisi, Sunaklar ve Taş Eserler sergileridir. 

Müzenin içinde yer aldığı Bodrum Kalesi, Aziz Petros adına M.S. 15. yüzyıl başında, Rodos Şövalyeleri tarafından inşa edilmiştir. İngiliz Kulesi içinde kalenin inşa aşamalarının ve şövalyelerin anlatıldığı sergi salonu bulunmaktadır. Üzerine inşa edildiği antik dönem yapı kalıntılarını, 15. yüzyıl Avrupası’nın anıtsal sanat, mimari ve teknik özelliklerini (Gotik) yansıtan Rodos Şövalyeleri Dönemi yapılarını ve Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen yapıları bir arada bünyesinde bulunduran Kale, çok katmanlı tarihi yapısıyla önemli bir anıt eserdir. Bodrum Kalesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer almaktadır.

Kafe
Mağaza
WC

Summer (09/04/2023 - 01/10/2023)
09:00-19:00 Saturday 09:00-19:00 Sunday 09:00-19:00
Box Office Closed 18:30
Winter (01/10/2023 - 09/04/2024)
08:30-17:30 Saturday 08:30-17:30 Sunday 08:30-17:30
Box Office Closed 17:00

Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi - Bodrum Kalesi Çarşı Mahallesi Kale Caddesi Barış Meydanı Sokak No: 36 Bodrum/Muğla
bodrummuzesi@ktb.gov.tr
+09 (252) 316-2516
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login