Muğla Amintas Örenyeri

3.8 5
Now Open

Fethiye’nin güneyinde bulunan ve kuzeye bakan dik yamaç cephesine yapılmış, Fethiye Ovasından da rahatlıkla görülebilen kaya mezarlarının içinde en meşhur olanı Hermapias’ın oğlu Aminthas’ın mezarıdır. Epigrafik çalışmaların yardımı ile M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bu mezar İon Düzenli “in-antis” planlı bir tapınağın dar cephesinin kayaya yansıtılmış biçimidir. Günümüzde yanına çıkabilmek için var olan patikaya uzun bir merdivenli yol düzenlenmiştir. Merdivenli yolun solunda anıtmezara 4 sıra basamak ile çıkılır. İlk bakıldığında mezarın önünde İon tarzında, yekpare kayanın yontularak şekil verilmesi ile oluşmuş sütunlar dikkati çekmektedir. Sütunların hemen arkasında, mezarın sağında ve solunda çıkıntı yapan ante duvarı tasvirlerinin üst kısımlarında üçer rozet bulunmaktadır. Ancak batı ante duvarındaki rozetler, anakaya arasında kış aylarında yağmurlardan biriken yer altı suyunun tahribatı ile yok olmuştur. İon tarzı sütunların üzerinde iki kademeli arşitrav ve onun da üzerinde geisophodes (diş kesimi) bulunmaktadır. Alınlığın üzerinde biri tamamen diğer ikisi kısmen tahrip olmuş akroterler yer almaktadır. Mezar odasına giriş “in-antis” planlı bir tapınağın girişi ile aynı görünümdedir. Tahta ve metal işçiliği büyük ustalıkla kayaya aksettirilmiştir. 4 ana panele ayrılmış kapı tasviri üzerinde, incelikle işlenmiş metal çivi betimlemeleri hemen göze çarpmaktadır. Aminthas Kaya Mezarı ve hemen doğusunda aynı dik yamaç cephesindeki diğer mezarlar, Likya’nın ahşap ve metal işçiliği hakkında bilgi veren en iyi örnekler olarak bilinmektedir.

Şehrin simgesi olarak kabul edilen bu mezar grubunun bilhassa bazı sütunları doğal etkenler sonucu dayanma gücünü kaybederek kopmuş ve yıpranmışlardır.

Summer
08:30-19:30 Saturday 08:30-19:30 Sunday 08:30-19:30
Box Office Closed 19:30
Winter
08:30-17:30 Saturday 08:30-17:30 Sunday 08:30-17:30
Box Office Closed 17:30

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) 10.00TL
Get Ticket

Muğla Amintas Örenyeri Kesikkapı Mah. 135 Sok. No:5 Fethiye/MUĞLA
fethiyemuzesi@ktb.gov.tr
+90 (252) 614-1150
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login