Muğla Lagina Örenyeri

5 5
Now Close

Stratonikeia Antik Kenti ile birbirine kutsal yol ile bağlanan; ay ve gece ile ilişkilendirilen tanrıça Hekate’ye adanmış önemli bir kült merkezi konumunda yer alan Lagina Hekate Kutsal Alanında propylon (anıtsal giriş yapısı), kutsal yol, altar (kurban ve sunak yeri), Peribolos (kutsal alanı çevreleyen duvar), Dorik stoalar ve Hekate tapınağı bulunmaktadır. Burada ilk kazı çalışmaları 1891-1892 yıllarında aynı zamanda ülkemizin ilk müzecilerinden olan Osman Hamdi Bey tarafından gerçekleştirilmiştir.

Lagina, Stratonikeia antik kentine yaklaşık 8,5 km uzunluğunda, 3-3, 5m genişliğinde kutsal bir yol (sacra via) ile bağlıydı. Hekate için Lagina'da her yıl normal, dört yılda bir de büyük şenlikler düzenlenmekteydi. Bu şenliklerin nasıl olacağı ve neler yapılacağı belli kurallara bağlanmıştı. Yıllık gerçekleştirilen şenliklerde düzenli olarak yapılan ve birkaç gün süren “Anahtar Taşıma” törenleri olmaktaydı. Böylece törenler belirli bir düzen içerisinde yıllık olarak devam ediyordu. Anahtar taşıma töreninde genç kızlardan oluşan bir koro ilahiler söyleyerek Lagina’dan çıkıp, Stratonikeia’ya varıyor, kente bağlılıklarını bildirip tekrar kutsal alana geri geliyorlardı. Bu koronun kutsal alana girmesinden sonra buradaki dini törenler başlıyordu. Anahtar taşıyan görevli kız tarafından tapınağın kapıları açılıyordu. Kutsal alana gelen insanlar, kutsal alanın batı kenarı boyunca düzenlenmiş olan basamaklarda oturup töreni izliyorlardı.

Mağaza
WC

Summer (01/01/2022 - 15/04/2023)
08:30-17:30 Saturday 08:30-17:30 Sunday 08:30-17:30
Box Office Closed 17:00
Winter (01/01/2022 - 15/04/2023)
08:30-17:30 Saturday 08:30-17:30 Sunday 08:30-17:30
Box Office Closed 17:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

Muğla Lagina Örenyeri Turgut Mahallesi, Yatağan İlçesi, Muğla
muglamuzesi@ktb.gov.tr
+90 (252) 214-6948
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login