Osmaniye Kastabala Örenyeri

4.2 5
Now Close

KASTABALA / HİERAPOLİS ANTİK KENTİ

Antik Kilikya Bölgesi’nin önemli kentlerinden olan Kastabala-Hierapolis kenti günümüzde Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasında yer almaktadır. Kent Ceyhan (Pyramos) Nehri’nin yakınlarında küçük bir ovaya hâkim konumda kurulmuştur. Bugüne kadar yapılan araştırmalar Antik kentin sınırlarının güneyde Ceyhan Nehri, kuzeyde Karatepe, batıda Kırmıtlı arasında genişleyen verimli ovayı kapsadığını ortaya koymuştur. M.S. 4. yüzyılda yapılmış bir sur ile çevrili Kent merkezindeki yapılar kale tepesinin hâkim olduğu küçük bir vadinin kuzey ve doğu yamaçlarına yayılmıştır.

Kastabala Hierapolis Artemis-Perasia’nin kült merkezi olup, yazılı antik kaynaklarda da bu kutsal alanın varlığından söz edilmektedir. Son yıllarda kentte yapılan bilimsel kazılarda kült merkezinin varlığını ortaya çıkaracak önemli bilimsel verilere ulaşılmıştır. Kent ilk kez Hierapolis adıyla Seleukos Krallarından IV. Antiochos Epiphanes’in hâkimiyeti döneminde basılan kent sikkelerinde görülmektedir. IV. Antiocho, kentte uzun yıllar tapınım gören Tanrıça Artemis Perasia adından dolayı kutsal şehir anlamına gelen “HİERAPOLİS” adını vermiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Turgut Hacı ZEYREK başkanlığındaki bir ekip tarafından 2009 yılından itibaren yürütülen kazı ve bilimsel çalışmalar sonucunda antik kentin, Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Çağ (M.Ö. 5-1. yüzyıl) M.S. 1-6. yüzyıl ve 13-15. yüzyılda yerleşim gördüğü tespit edilmiştir. Kentte bugün ayakta kalan kalıntıların tamamı Roma İmparatorluk Dönemi’ne aittir. Kente su Düziçi ilçesinin Karagedik beldesinden açık su kanalları ile taşınmıştır.

WC
Otopark

Summer (10/05/2020 - 10/05/2020)
08:30-19:30 Saturday 08:30-19:30 Sunday 08:30-19:30
Box Office Closed 18:30
Winter (10/05/2020 - 10/05/2020)
08:30-19:30 Saturday 08:30-19:30 Sunday 08:30-19:30
Box Office Closed 18:30

65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

Osmaniye Kastabala Örenyeri Kesmeburun Köyü Merkez /OSMANİYE
osmaniyemuzesi@ktb.gov.tr
+90 (328) 825-7060
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login