Uşak Atatürk ve Etnografya Müzesi

4.9 5
Now Close

Hisarkapı Uluyolu üzerinde yer alan iki katlı büyük bir yapıdır. Üç yönde çıkmaların mevcut olduğu yapının sokak yönündeki cephesi diğerlerinden daha gösterişlidir. Yapı ilk restorasyonu 1978 yılında görmüş Atatürk ve Etnografya müzesi olarak hizmete sunulmuştur. Orijinalinde geleneksel malzemeyle inşa edilen bina, ikinci restorasyonu 1998 tarihinde görmüş ve önceki yıllarda tekrar müze olarak hizmete açılmıştır. Günümüzde de müze olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Subasmanına kadar moloz taş duvar olan binanın diğer katlarındaki duvarlar ahşap çatkılı karkas olarak inşa edilmiştir. Orijinalinde hımış üzeri bağdadi ile kaplanan duvarlar dış cephede çamur ve kıtıklı kireçle sıvanmıştır. Binanın iç yüzeyi ise çamurla düzlenip alçı ile sıvanıp kireçle badana edilmiştir. Ancak restoreden sonra yani günümüzdeki durumunda dış cephe macunu ve silikon esaslı boya kullanılarak günümüz teknolojisine göre restoreu yapılan bina modern bir görünüm kazanmıştır.

Ana girişte bizi hayat denilen sofa karşılar ve bu sofanın etrafında odalar mevcuttur. Üst kattaki sofaya bir merdivenle ulaşılır ve etrafındaki odalar bu sofaya açılır. İç sofalı plan şemasına ait olan yapının üst kattaki pencere sayısının çok olması yapıya aydınlık ve ferah bir ortam sağlamıştır. Yapının kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinememekle birlikte 1879 tarihinde Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa’nın bu evde misafir olduğu bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı sırasında Uşak’a gelen Atatürk 2 Eylül 1922 tarihinde bu evde misafir edilmiştir. Bu bilgiler ışığında binanın 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 1879 tarihinden önce inşa edildiği anlaşılmaktadır.

WC

Summer (10/05/2020 - 10/05/2020)
09:00-17:00 Saturday 09:00-17:00 Sunday 09:00-17:00
Box Office Closed 17:00
Winter (10/05/2020 - 10/05/2020)
09:00-17:00 Saturday 09:00-17:00 Sunday 09:00-17:00
Box Office Closed 17:00

Uşak Atatürk ve Etnografya Müzesi
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login