Muğla Müzesi

4.7 5
Now Close
Muğla Müze Müdürlüğü, Muğla İli, Menteşe İlçesi, Müştakbey mahallesinde, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.12.1994 tarih ve 4477 sayılı kararıyla tescilli kentsel sit alanında bulunan, aynı Kurulun 29.01.1988 tarih ve 4 sayılı kararıyla tescilli Bakanlığımız Mülkiyetinde bulunan taşınmazda hizmet vermektedir. Müzemiz, açık avlulu, iki katlı dikdörtgen bir plan üzerine oturmakta olup, Arkeoloji, Kurtarma Kazıları, Gladyatörler ve Doğa Tarih Salonları mevcuttur.

WC
Vestiyer

Summer (01/01/2023 - 31/12/2023)
00:00-00:00 (Monday : Close) Saturday Close Sunday Close
Box Office Closed 00:00
Winter (01/01/2023 - 31/12/2023)
00:00-00:00 (Monday : Close) Saturday Close Sunday Close
Box Office Closed 00:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

Muğla Müzesi Müştakbey Mahallesi, Eski postane sokak No:6 Menteşe/MUĞLA
muglamuzesi@ktb.gov.tr
+90 (252) 214-6948
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login