Nevşehir Çavuşin Kilisesi

5 5
Now Close

Göreme-Avanos yolu kenarında, Göreme’ye 2,5 km uzaklıktadır. Kilise kaya içine iki katlı olarak oyulmuştur. Alt kata keşiş odaları yer almaktadır. Üst kata yer alan kiliseye ulaşan doğal merdiven yıkılmıştır. Bugün sonradan yapılan demir merdiven sayesinde kiliseye çıkılabilmektedir. Oldukça yüksek tek nefli, beşik tonozlu, üç apsisli olan kilisenin narteksi yıkılmıştır. Nartekste baş melek tasvirleri görülebilmektedir. Kilise Doğu Roma imparatoru Nicephorus Phocas’ın Kapadokya’ya yapmış olduğu ziyaret sonrasında 964-965 yıllarında yaptırılmıştır. Kiliseye İmparator Nicephorus Phocas, karısı Teofano ile diğer aile üyeleri de resmedilmiştir.

Sahneleri: Tonozda Müjde, Ziyaret, Bakireliğin İspatı, Mısır’a Kaçış, Yusuf’un İkinci Rüyası, Havarilerin Tanrı Yolunda Görevlendirilmesi, Üç Müneccimin Tapınması, Masum Çocukların Katliamı, Elizabeth’in Takip Edilişi, Zekeriya’nın Öldürülmesi; Batı duvarında Yusuf ve Meryem Deney Sonrası, Beytüllahim’e Yolculuk, Doğum, Son Yemek, İhanet, İsa’nın Cehenneme İnişi, Vaftiz; Kuzey duvarında İsa Platus Önünde, İsa Golgota Yoluna, İsa Çarmıhta, İsa’nın Ölümü; Güney duvarında Kudüs’e Giriş, Lazarus’un Diriltilmesi, Kör Adamın İyileştirilmesi, İsa’nın Çarmıhtan İndirilmesi, Kadınlar Boş mezar Başında; Apsis duvarında Başkalaşım resmedilmiştir.

Close

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login