Türk Tarih Müzesi

5 5
Now Close Private Museum
Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın fikirsel alt yapısı 5 yıl önce ortaya atılmıştır. Son 3 yıldır ise Etimesgut Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi’nde Türk ve yabancı heykeltraşlar müzede yer alan sanat eserlerini ortaya çıkarmışlardır. Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda sanat eseri olarak 207 heykel, 7 kompozisyon, 4 dev panoramik resim ve 8 Türk yazıtı replikası bulunmaktadır.  

Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda İskit/Saka döneminden başlayarak, Göktürk kağan ve hatunlarını, 16 Türk devleti kurucularını, Selçuklu sultanlarını, Osmanlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri kurucularını, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden fikir adamlarını ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair, yazar ve sanatçılarını temsil eden heykellerin yanı sıra Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 Çerisi, Göktürk Okçuları, Kurtuluş Savaşı Koşan Atlıları, 1453 İstanbul’un Fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları yer almaktadır. Ayrıca beş farklı Atatürk heykeli müzeyi onurlandırmaktadır. 

Bunun yanı sıra, ünlü ressam Yaşar Zeynalov’un Ergenekon Destanı, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un Fethi ve Sakarya Meydan Muharebesi temalı dev panoramik resimleri, Türkiye’de ilk kez olmak üzere Göktürk dönemine ait Kül Tigin ve Tonyukuk, Uygur dönemine ait Moyun Çor, Terkin ve Dolodoy anıtlarının replikaları, Türk tarihinin 17 adet tablo ile yansıtıldığı Türk Tarih Panosu, Türk dilinin beş bin yıllık gelişimini anlatan Türk Dili Panosu, Ankara Arkeolojik Yapıları Panosu, Ankara Mimari Yapıları Panosu ve 3 Frig kabartması/ortostatı müzede yer almaktadır.  

Tüm bunlara ek olarak; aslında uygun olarak tasarlanmış 120 metrekare büyüklüğünde bir Kırgız Otağı, 45000 kitaplık kütüphane, 650 kişilik konferans/tiyatro salonu, çok amaçlı sergi/eğitim salonu, hediyelik eşya reyonu ve restoran/kafesi ile Türk Tarih Müzesi, bilimsel bir müze olarak ülkemizin uluslararası arenadaki tanıtımında yer alacak kült bir eser, bir kültür kompleksidir. 

WC
Kafe
Mağaza
Otopark
Cami
Rehber Hizmeti
Restoran
Wi-Fi
Asansör
Eğitim Alanı
Mescit

Summer (21/03/2022 - 23/09/2022)
09:00-18:00 (Monday : Close) Saturday 09:00-18:00 Sunday 09:00-18:00
Box Office Closed 18:00
Winter (23/09/2022 - 21/02/2023)
09:00-17:00 (Monday : Close) Saturday 09:00-17:00 Sunday 09:00-17:00
Box Office Closed 17:00

0-18 yaş - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar Free
0 - 8 yaş - yabancı uyruklu çocuklar Free
65 yaş üzeri - T.C. vatandaşları Free
Öğrenci(Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler) Free
Yetişkin (Yerli ve yabancı tüm yetişkinler) Free
Get Ticket

Türk Tarih Müzesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı, Kepir Cad. No:1 Bağlıca, Etimesgut/ANKARA
info@turktarihmuzesiveparki.com
+90 (312) 939-9821
Quick Call Get Direction

There is no event in this Museum

All Events
Museum Plan Museum Brochure Rate Museum
Menu
English
Login